FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Điện Quang Diệt Robot

H??ng d?n ch?i Game ?i?n Quang di?t robot A,D di chuy?n.  W nh?y. chu?t t?n công. Siêu nhân ?i?n quang h?n không còn xa l? v?i nh?ng ai hâm m? phim ho?t hình Nh?t B?n. ?ây là m?t trong nh?ng 3 siêu anh hùng có kh? n?ng và s?c m?nh siêu phàm, ???c trang b? các v? khí t?i tân ?? tiêu di?t quái v?t mà tiêu bi?u là Godzilla. ?i?n Quang luôn mang trong mình m?t nhi?m v? n?ng n? ?ó là gi?i c?u con ng??i kh?i quái v?t và l? robot ?ang b? m?t ki?m soát. ?i?n quang di?t robot Game ???c thi?t k? ??p m?t và âm thanh s?ng ??ng. Hãy s? d?ng s?c m?nh c?a mình ?? chi?n ??u và tiêu di?t l? robot và truy tìm càng nhi?u kh?i rubik càng t?t. N?u nh? ?? nh?ng kh?i rubik r?i vào tay robot thì trái ??t s? bi?n thành bình ??a trong nay mai.

Thể loại: Game hoạt hình, Trẻ em
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments