FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đội bắn tỉa 2

- Nh?n phím space ?? s? d?ng ?ng ng?m. - Click chu?t ?? b?n súng tiêu di?t quân ??ch. Ti?p n?i game ??i b?n t?a, ??i b?n t?a 2 s? ??a b?n ??n m?t chi?n tr??ng ??y khói l?a v?i nh?ng tr?i nghi?m b?n súng ??nh cao. B?n trong vai c?a m?t ??c nhi?m b?n t?a, ???c ??a ??n m?t vùng núi cao n?i b?n có th? quan sát toàn c?nh thành ph? b? chi?m ?óng b?i quân ??ch. Hãy quan sát và tiêu di?t toàn b? quân ??ch ?? hoàn thành nhi?m v? và ?i ??n nh?ng màn ch?i ??y th? thách k? ti?p. V?i ?? h?a chân th?c cùng l?i ch?i ??n gi?n, game ??i b?n t?a 2 s? ?em l?i cho b?n m?t tr?i nghi?m khó quên v? game b?n súng ??y k?ch tính này! ??i b?n t?a 2   game ??i b?n t?a 2

Thể loại: Bắn súng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments