FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đội Bắn Tỉa

- Nh?n phím space ?? s? d?ng ?ng ng?m. - Click chu?t ?? b?n súng tiêu di?t quân ??ch. Trong game ??i B?n T?a này, b?n là m?t x? th? b?n t?a chuyên nghi?p ???c c? ??n m?t doanh tr?i c?a quân ??ch v?i nhi?m v? tiêu di?t t?t c? k? thù ?ang ?óng quân ? ?ây. Nhi?m v? c?a b?n trong game h?t s?c ??n gi?n, hãy quan sát thành ph? và s? d?ng súng ng?m ?? tiêu di?t nh?ng tên lính c?a quân ??ch nh?m m? ???ng cho cu?c t?ng ti?n công c?a quân ta vào ?? gi?i phóng thành ph?. V?i ?? h?a chân th?c, ??p m?t cùng v?i cách ch?i c?c k? ??n gi?n, game ??i b?n t?a ch?c ch?n s? ?em l?i cho b?n nh?ng c?m giác ??y hào h?ng và thú v?! game ??i b?n t?a Hãy s? d?ng nh?ng kinh nghi?m quý báu trong game này ?? ch?i và chi?n th?ng các game cùng th? lo?i game B?n súng nh? game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 ch?i game ??i b?n t?a  

Thể loại: Bắn súng, Game vui, Hành động
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments