Thích game này? Nhấn
Bình luận


Đua cá

Trong ??i d??ng mênh mông, r?ng l?n chú cá vàng ph?i ph?i ??i m?t v?i r?t nhi?u hi?m nguy. Trò ch?i ?ua cá mô t? cu?c ch?y ?ua ?? tránh kh?i s? s?n lùng c?a k? ??ch, v?i nhi?u màn r??t ?u?i gay c?n. Hãy ?i?u khi?n chú cá vàng c?a mình v??t qua m?i ch??ng ng?i v?t và k? thù luôn rình r?p kh?p n?i nhé

?i?u khi?n: Gi? chu?t ?? cá ?i lên (v?i ?i?n tho?i là ch?m vào cá ?? b?i lên)

N?u b?n thích th? lo?i  game N?i b?t, thì nh?ng game nh? ?ào Vàng NoelTình Công S?C? Caro ch?c ch?n s? làm b?n hài lòng.

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

duaca

Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Kỹ năng, Nổi bật, Trẻ em, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này