FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đưa cừu sang sông

Dùng chu?t ?? ch?i.
-Dùng các phím arrow ?? di chuy?n
Trong game này b?n s? g?p l?i chú c?u Shaun the Sheep c?c k? thông minh và nh?ng ng??i b?n c?a mình.
Nhi?m v? c?a b?n là giúp 3 chú c?u sang t?i b? biên kia an toàn và hoàn thành các màn ch?i trí tu? ??y th? thách.
??a c?u sang sông
T?n d?ng l?i th? s?c m?nh c?a t?ng chú c?u, và suy ?oán logic, ch?c ch?n b?n s? hoàn thành nh?ng màn ch?i ??y h?p d?n này!
game ??a c?u sang sông  

Thể loại: Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments