Thích game này? Nhấn
Bình luận


Đua xe công thức 3D

Game ?ua xe công th?c 3D c?c ??nh ?ã chính th?c xu?t hi?n trên Luy?n game v?i ?? h?a 3D c?c k? chân th?c và l?i ch?i h?p d?n.

?ây là game thu?c th? lo?i game ?ua xe v?i 9 vòng ?ua ??y th? thách và 3 khu v?c ?ua v?i khung c?nh tuy?t ??p. B?n s? ??i ??u v?i 20 chi?c xe ?ua khác ?? ??n ?ích và “?n” th?t nhi?u nitro ?? t?ng t?c nhanh trên ???ng ?ua.

800x531

Sau m?i ch?ng ?ua b?n s? ???c ti?n th??ng ?? nâng c?p xe c?a mình m?nh h?n, nhanh h?n, nitro b?c h?n.

Cách ch?i: Gi? chu?t ho?c dùng phím m?i tên ?? ?i?u khi?n. Trên ?i?n tho?i b?n có th? rê tay ho?c nghiêng ?i?n tho?i ?? lái.

Game ch?i r?t t?t trên ?i?n tho?i và Ipad, b?n có th? dùng ?ng d?ng ??c QR code trên ?i?n tho?i quét code sau ?? ch?i game

duaxeqr

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

 

709x396

Ngoài ra, n?u b?n là ng??i ?am mê th? lo?i game ?ua xe, thì ch?c ch?n nh?ng game nh? ?ua xe moto 3D, ?ua xe 3d, ?ua xe 3D mi?n phí, ?ua Xe Môtô GP, ?ua xe ??a hình,  ?ua ô-tô 3D ???ng tr??ng s? khi?n b?n hài lòng ??y.

Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Nổi bật, Thể thao, Đua xe
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này