FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đua Xe F1

Cách ch?i: - S? d?ng phím arrow ?? di chuy?n. - Nh?n phím X ho?c N ?? t?ng t?c ??. - Nh?n phím C ho?c M ?? phanh. Cu?c ?ua xe F1 luôn tr? thành tâm ?i?m c?a báo chí v?i nh?ng màn ?ua ??y ngo?n m?c và nóng b?ng c?a các tay ?ua hàng ??u th? gi?i. ? ?ó, không ch? là t?c ?? ??n chóng m?t, mà còn là nh?ng màn cua g?p, nh?ng màn v??t xe ??y k?ch tính n?a. Game ?ua xe f1 Và trong game ?ua Xe F1, b?n s? có c? h?i tr?c ti?p ng?i sau tay lái và tham gia gi?i ??u ??nh cao này. Game có ?? h?a c?c k? chân th?c và âm thanh sôi ??ng s? càng làm các cu?c ?ua xe tr? nên nóng b?ng. B?n s? tham gia ?ua v?i nh?ng tay ?ua c?c k? s?ng s? và ch?n nh?ng gi?i thi ??u ngày càng khó d?n. Sau khi chinh ph?c các gi?i ??u b?n s? nh?n ???c ph?n th??ng x?ng ?áng ?? t? ?ó, b?n có th? nâng c?p xe ho?c s?m cho mình m?t chi?c siêu xe th?t ??nh ?? chinh ph?c các gi?i th??ng khác. Ch?i game ?ua xe f1 Ngoài ra, còn có nh?ng game cùng th? lo?i game ?ua xe nh? game ?ua xe moto 3D, ?ua xe 3d, ?ua xe 3D mi?n phí, ?ua Xe Môtô GP, ?ua xe ??a hình,  ?ua ô-tô 3D ???ng tr??ng c?ng là nh?ng game thú v? không kém ??y.  
T?i trang Game ?ua Xe Asphalt 6 v? ?i?n tho?i

Game ?ua Xe Asphalt 6

Asphalt 6 là t?a game ?ua xe c?c ??nh EA Game v?i ?? h?a chân th?c và s?ng ??ng. Tr? thành tay ?ua chuyên nghi?p...
( l??t t?i: 178590 ) | T?i game v?
 
T?i trang Game ?ua Xe Need for Speed v? ?i?n tho?i

Game ?ua Xe Need for Speed

Need For Speed Shift! M?t game ?ua xe chuyên nghi?p v?i mô hình ???ng ph? tuy?t ??p !
( l??t t?i: 35754 ) | T?i game v?
 

Thể loại: Game vui, Nổi bật, Thể thao, Đua xe
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments