FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đua xe thú

S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n chi?c xe ?ua. Game ?ua xe thú s? ??a b?n ??n nh?ng vòng ?ua th?t d? th??ng v?i r?t nhi?u con v?t khác nhau v?i nh?ng c? xe ?ua ??y h?p d?n. M?i màn ch?i là m?t trong nh?ng màn ch?i ??y thú v?, nh?ng ch??ng ng?i v?t, nh?ng ??i th? trong t?ng ??t c?a ???ng ?ua. Nhanh nhanh tay khéo léo di chuy?n nh?ng chi?c xe ?ua ng? ngh?nh và thu th?p v?t ph?m, nh?ng ??ng ti?n vàng trên ???ng ?i ?? giành ?i?m s? th?t cao! ?ua xe thú Sau m?i vòng ?ua, b?n có th? dùng s? ti?n có ???c ?? nâng c?p xe ?ua v??t tr?i h?n n?a. Còn nhi?u màn ch?i khác ?ang ch? ?ó b?n, hãy là nh?ng tay ?ua c? phách nh?t. L?u ý trên m?i ???ng ?ua s? có nh?ng khó kh?n ? các khúc cua và v?c sâu nên b?n hãy chú ý th?t c?n th?n khi ?ua nhé. Hãy giúp chú heo h?ng th?c hi?n ???ng ?ua c?a mình xu?t s?c nhé các b?n!Game ?ua xe thú

Thể loại: Game hoạt hình, Trẻ em, Đua xe
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments