FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đua mô tô tí hon

Game ?ua Xe Tí Hon – Micro Racers s? ?em ??n nh?ng th? thách t?c ?? h?p d?n m?i và ng??i ch?i s? c?n ??n nh?ng k? n?ng nh?t ??nh ?? có th? ?ánh b?i các ??i th?. Có s? h??ng d?n khá chi ti?t và d? hi?u t??ng t? các game mini vi?t hóa hi?n nay, nh?ng s? v?n c?n ??n nh?ng s? c? g?ng nh?t ??nh trong vi?c th?c hi?n ph?i h?p các thao tác ?i?u khi?n ?? có th? giành th?ng l?i trong t?ng cu?c tranh ?ua. G?m hai ki?u ch?i: Championship và Challenge s? luôn ?em ??n cho ng??i ch?i nh?ng cu?c ?ua tranh thú v? riêng, tuy nhiên v?i ki?u ch?i Championship s? là m?t cu?c hành trình chinh ph?c các gi?i ??u và ?i?u ?ó s? r?t thú v? khi ng??i ch?i mu?n tr? tài ?ua xe c?a mình. Hãy s?n sàng cho nh?ng cu?c ?ua tranh t?c ?? c?c k? vui nh?n và thú v? theo phong cách hoàn toàn m?i v?i game mini hay ?ua Xe Tí Hon – Micro Racers và th? hi?n b?n l?nh c?a m?t tay ?ua th?c th? khi hoàn thành t?ng gi?i ??u v?i thành tích th?t xu?t s?c. Ngoài ra, n?u b?n là ng??i ?am mê th? lo?i game ?ua xe, thì ch?c ch?n nh?ng game nh? ?ua xe moto 3D, ?ua xe 3d, ?ua xe 3D mi?n phí, ?ua Xe Môtô GP, ?ua xe ??a hình,  ?ua ô-tô 3D ???ng tr??ng s? khi?n b?n hài lòng ??y.

Thể loại: Game vui, Trẻ em, Đua xe
Từ khóa: , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments