FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đường Ống Dẫn Nước

Trong trò ch?i này, b?n s? ph?i ??i m?t v?i nh?ng r?c r?i c?a vi?c ?ng n??c ?ã b? h? h?ng và s?a ch?a nó ?? giúp chú cún con ?ang khát khô c? có th? u?ng n??c. B?n hãy dùng s? suy lu?n logic ?? l?p ghép các ?ng n??c vào ?úng v? trí ?? n??c có th? ch?y thông su?t t? b?n xu?ng. B?ng óc suy lu?n và kh? n?ng nhìn th?u s? vi?c, hãy nhanh chóng gi?i bài toán này, ?em n??c v? cho chú cún nhé!???ng ?ng D?n N??cGame ???ng ?ng D?n N??c Các b?n có th? ch?i game ?ng D?n N??c phiên b?n khác t?i ?ây.

Thể loại: Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments