FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Euro 2012

- S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n. - Nh?n các phím ASD ?? chuy?n ho?c sút bóng.
Euro 2012 s? ??a b?n ??n m?t ??u tr??ng bóng ?á v?i nh?ng tr?n c?u kinh ?i?n gi?a nh?ng siêu c??ng v? bóng ?á ??y tên tu?i nh? Ý, ??c, Pháp, Tây Ban Nha...
Hãy ch?n ??i bóng mà b?n yêu thích và d?n d?t ??i bóng c?a mình l?n l??t qua các vòng b?ng, các vòng lo?i và vào các vòng trong ?? giành chi?n th?ng!
V?i ?? h?a ??p và chân th?c, l?i ch?i r?t d? ?? làm quen, Euro 2012 s? là m?t game bóng ?á ?em l?i cho b?n ??y hào h?ng. Hãy chinh ph?c nh?ng gi?i th??ng l?n nh?t c?a gi?i ??u bóng ?á ??y danh giá này!
game euro 2012
hình ?nh game euro 2012

Thể loại: Bóng đá, Thể thao
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments