FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


GAME TRUY TÌM POKEMON

  GAME TRUY TÌM POKEMON la? mô?t game no?i vê? chuyê?n phiêu l?u cu?a Satoshi câ?u be? yêu thi?ch nh??ng chu? Pokemon dê? th??ng ?? trong mô?t khu r??ng rô?ng l??n. Nh??ng chu? pokemon râ?t thông minh chu?ng ?a? lâ?n trô?n trong mô?t khu r??ng râ?t cây cô?i um tu?m cu?ng . .truy tìm Pokemon ?ê? ch?i ????c tro? na?y ca?c ba?n pha?i ti?m chu?ng b??ng chiê?c ma?y ti?nh ????c thiê?t kê? qua?n ly? nh??ng chu? Pokemon .?? có th? chi?n th?ng trong các màn ch?i thì ng??i ch?i c?ng ph?i có tính toán m?t cách logic và quan sát th?t t?t. B?n s? có nh?ng tr?i nghi?m th?t thú v? cho mình trong cu?c hành trình này.   .ch?i game truy tìm Pokemon B?n có th? ch?i thêm  game phiêu l?u cùng th? lo?i nh? Ki?m R?ngChi?n binh c?a Nhà vua: OdysseyAnh hùng chi?n lo?n ?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích. Chu?c ca?c ba?n th? gia?n v??i nh??ng tro? ch?i  thu? vi? trên trang  Luyê?n game cu?a chu?ng tôi.

Thể loại: Chiến lược, Game vui, Hành động, Nhập vai, Phiêu lưu
Từ khóa: , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments