FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Gangnam biểu diễn 2

H??ng d?n ch?i: Giúp anh chàng Gangnam và các cô nàng nóng b?ng có sàn di?n ?? h? nh?y v? khúc Gentle man n?i ti?ng c?a mình
Nhi?m v? c?a b?n trong Game Gangnam bi?u di?n  là s? d?ng các ??o c? cho s?n theo th? t? ?? t?o nên m?t sân kh?u th?t cân b?ng cho màn trình di?n tuy?t v?i c?a nhóm nh?y.
V?i ?? khó ngày càng t?ng theo s? màn mà b?n ??t ???c, b?n c?n th?t cân nh?c trong t?ng s?p x?p vì ch? c?n m?t n??c tính toán sai thì trò ch?i s? k?t thúc. B?n ?ã s?n sàng cho v? ?i?u Gentle Man sôi ??ng?

gangnam bi?u di?n 2


game gangnam bi?u di?n 2  

Thể loại: Âm nhạc, Trí tuệ
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments