FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Gấu Panda leo trèo

N?u b?n yêu thích nhân v?t g?u trúc Po trong phim Kungfu Panda n?i ti?ng, b?n s? b?t g?p m?t c?u chàng g?u trúc khác c?ng ?áng yêu không kém trong game G?u Panda leo trèo. Khát khao tr? thành m?t Ninja chân chính, g?u trúc không ng?ng luy?n t?p trong nh?ng khu ??n c? trong r?ng. G?u Panda leo trèo Trong game này, b?n hãy giúp g?u trúc nh?y cao, ?u dây t?i nh?ng n?i có thanh trúc ?? ghi th?t nhi?u ?i?m. Game có nhi?u màn ch?i phong phú, b?i c?nh game c?ng r?t ?a d?ng, g?u trúc s? phiêu l?u t?p luy?n khi thì ? trên m?t ??t, lúc thì d??i bi?n, và s? ph?i r?t linh ho?t ?? bám dây và nh?y ?à phù h?p ?? l?y trúc. Hãy cùng g?u trúc th?c hi?n các cu?c phiêu l?u và giúp chú th?c hi?n ??c m? tr? thành m?t Ninja tài n?ng nhé! Ch?i game g?u Panda leo trèo M?t trong nh?ng game khá hay v? chú g?u Panda là game G?u Panda leo trèo, Và còn m?t sô game khác nh? Võ lâm ???ng ph?B?n nhau ???ng ph? b?n hãy vào ch?i ngay nhé! Chúc các b?n ch?i game vui v? và có nh?ng ngày ngh? cu?i tu?n th?t tuy?t v?i!

Thể loại: Game vui, Hành động, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments