FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Gấu Pool đánh golf

??n v?i game G?u Pool ?ánh golf, b?n s? ???c g?p l?i chú g?u Pool ?áng yêu, t?t b?ng và nh?ng ng??i b?n c?a mình, h? Tigger và heo Piglet.
G?u Pool ?ánh golf
B?n s? ???c ch?n trong 3 nhân v?t này và cùng th? s?c v?i b? môn này trong khu r?ng thanh bình xanh m??t.
Nhi?m v? c?a b?n là ?ánh bóng vào các l? golf ?ã c?m c? v?i ít l??t ?ánh nh?t và tránh ?ánh ph?i hang chu?t tr?i nhé.
?? ch?i golf, b?n dùng chu?t trái ?? ?i?u ch?nh h??ng và kéo chu?t ?? canh l?c ?ánh. B?n có th? dùng thêm quy?n tr? giúp là ?ng nhòm quan sát v? trí l? ?? ?ánh chính xác h?n.
V?i giao di?n thi?t k? d? th??ng, nhân v?t ho?t hình ng? ngh?nh, vui t??i, n?i dung thú v?, G?u Pool ?ánh golf ch?c ch?n s? làm b?n tr?i nghi?m nh?ng phút giây thú v? và yên bình.
Game g?u Pool ?ánh golf

Thể loại: Thể thao, Trẻ em, Đánh Golf
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments