FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Ghét nhau ném đá

Game ghét nhau ném ?á là game c?c k? vui nh?n v?i 2 nhân v?t là Tít và Mít, 2 cô c?u hàng xóm c?a nhau.
Cu?c s?ng ?ang di?n ra êm ??p b?ng m?t hôm gi?a h? x?y ra m?t xích mích l?n, và th? là m?t cu?c chi?n th?c s? ?ang di?n ra. Và th? là “Yêu nhau m?y núi c?ng trèo… Ghét nhau ném ?á v? ??u nhau ra”.
game ghét nhau ném ?á
Và không ch? là ném ?á, hoá thân thành m?t trong hai nhân v?t, b?n có th? ném ??i ph??ng b?ng giày, th?m chí c? chó mèo n?a. T?t c? vi?c b?n c?n làm là xác ??nh h??ng, ch?nh l?c ném và th? là Veoo!, ném x?ng ??u ng??i hàng xóm ?áng ghét c?a mình.
  hình ?nh game ghét nhau ném ?á

Thể loại: Game vui, Nổi bật, Trẻ em
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments