Thích game này? Nhấn
Bình luận


Giải cứu siêu anh hùng

Là m?t fan c?a  Avengers – bi?t ??i Siêu Anh Hùng, b?n không th? b? qua Gi?i c?u Siêu Anh Hùng – t?a game x?p hình ??y h?p d?n. D?ch chuy?n các Anh Hùng ? v? trí li?n k? nhau ?? t?o thành các ???ng th?ng hay hàng ngang cùng 1 hình t??ng Anh Hùng ?? ghi ?i?m.

M?i màn ch?i có m?t m?c tiêu ?i?m mà b?n ph?i ghi ???c ?? v??t qua và m? khoá màn ch?i k? ti?p. Có 3 c?p ?? ?ng v?i s? sao mà b?n ??t ???c sau m?i màn, 3 sao là c?p ?? cao nh?t mà b?n có th? ??t ???c. Hãy th? thách và phiêu l?u cùng nh?ng Siêu Anh Hùng ngay bây gi?.

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

giaicuu

Gi?i c?u Siêu Anh HùngGi?i c?u Siêu Anh HùngGi?i c?u Siêu Anh Hùng
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này