FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Gumball Tìm Bạn

- S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n.
Nhân v?t Gumball trong game ?ang trên ???ng ?i tìm ng??i b?n thân c?a mình, c?u b?n mà Gumball luôn g?n bó trong th?i th? ?u.
Nhi?m v? c?a ng??i ch?i trong game là hãy giúp Gumball tìm ra ???c c?u b?n c?a mình ?ang l?c ? m?t khu v?c có r?t nhi?u h??ng ?i, nh?ng ch? có m?t h??ng ?úng, n?u không c?n th?n s? r?t d? b? l?c nhau ??y.
game gumball tìm b?n
Không ch? là m?t game ho?t hình hay, Gumball tìm b?n còn là m?t bài h?c ý ngh?a và tình b?n cao quý.
ch?i game gumball tìm b?n  

Thể loại: Bạn gái, Game hoạt hình, Trẻ em
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments