FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bắn súng-Gunny Mini

- S? d?ng các phím arrow ?? canh góc b?n. - Nh?p phím space ?? canh l?c b?n. Gunny là trò ch?i b?n súng vui nh?n khá quen thu?c v?i nhi?u game th? Vi?t Nam. Sau h?n 1 n?m ra m?t, game này có kho?ng 2 tri?u ng??i ch?i, tr? thành m?t webgame ph? bi?n nh?t ? Vi?t Nam. Phiên b?n Gunny mini này là cu?c ??i chi?n thiên hà gi?a các robot trang b? v? khí t?i tân, nhi?m v? c?a b?n là dùng chu?t ?i?u khi?n t?a ?? và nút Space ch?nh s?c m?nh ?? tiêu di?t ??i ph??ng và v??t qua các màn ch?i ??y k?ch tính. game gunny mini ch?i game gunny mini B?n c?ng có th? t?i game Gunny Mobi, game b?n súng c?c ??nh v?i ?? h?a và l?i ch?i c?c k? vui nh?n cho ?i?n tho?i c?a mình t?i ?ây
Gunny Mobi - Gunbound Mobile
B?n súng Chibi c?c kute, game ???c tìm ki?m nhi?u nh?t c?a VNG...
N?u b?n yêu thích game này, ??ng b? l? nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng  thú v? nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4

Thể loại: Bắn súng, Game hay, Game vui, Nổi bật, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments