FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Hành Trình Của Ốc Sên 2

Dùng chu?t ?? ?i?u khi?n.

Trong ph?n 2 c?a serie Hành Trình C?a ?c Sên này, chúng ta s? cùng ?c sên v??t ???ng xá xa xôi ?? ??n th?m nhà ông c?a chú cho k?p ngày sinh nh?t c?a ông nhé.
Cu?c phiêu l?u c?a ?c sên s? có r?t nhi?u các lo?i b?y ??t trên ???ng nh? nh?ng n?i súp, nh?ng con sâu luôn rình ?? chén ?c sên b?t c? khi nào! Trên ???ng c?ng có nhi?u v?t h? tr? ?? giúp ?c sên có th? v??t qua nh?ng th? thách, b?n hãy s? d?ng chúng m?t cách thông minh nhé!game hành trình c?a ?c sên 2
Hãy tìm ???ng và nhanh chóng phá các b?y t?o ???ng ?i an toàn cho ?c sên ?? chú có th? v? d? sinh nh?t k?p th?i ông chú yêu quý c?a mình!
ch?i game hành trình c?a ?c sên 2  

Thể loại: Phiêu lưu, Trẻ em
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments