Thích game này? Nhấn
Bình luận


Heo con cứu bạn

Heo con c?u b?n – mini game trí tu? gi?i ?? c?c ??nh. Heo con gi?i c?u b?n gái kh?i tay qu? d?. Ch? c?n dùng 4 phím di chuy?n ?? ?i?u khi?n 2 nhân v?t, tránh xa nh?ng ng?n l?a ?? b?o toàn m?ng s?ng. L?i d?ng nh?ng v?t c?n ?? di chuy?n 1 trong 2 nhân v?t m?t cách khéo léo nh?t.

Qua màn ch?i khi Heo con g?p ???c b?n gái c?a mình. Lu?t ch?i ??n gi?n nh?ng ?òi h?i t? duy và s? t?p trung cao ??: heo con và b?n gái luôn di chuy?n gi?ng h?t nhau. Hãy ch?ng t? s? thông minh c?a mình b?ng cách chinh ph?c các màn ch?i trong mini game gi?i ?? “Heo con c?u b?n“.

 

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

heocon

Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Nổi bật, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này