FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Incursion – Chiến tranh xâm lược

N?u b?n là fan c?a các game phòng th? ??nh cao nh? game Kingdom Rush... thì ch?c ch?n b?n s? yêu thích Incursion, m?t game phòng th? v?i ?? h?a tuy?t ??p và âm thanh r?t s?ng ??ng.
Nhi?m v? c?a b?n, c?ng gi?ng nh? các game phòng th? khác, là ng?n ch?n các ??t t?n công liên t?c c?a k? thù. B?n có 3 l??ng quân v?i m?i thành, chi?n binh, cung th? và phù th?y, hãy l?a ch?n khéo léo các chi?n binh c?ng nh? v? trí xây thành ?? tiêu di?t nh?ng làn sóng quân thù. Bên c?nh quân th? thành, b?n còn có m?t v? t??ng d?ng mãnh luôn s?n sàng ra tr?n và có kh? n?ng h?i máu theo th?i gian.
B?n ?ã s?n sàng cho nh?ng màn chi?n ??u ??nh cao ch?ng l?i nh?ng k? xâm l??c và nh?ng con quái v?t?
game chi?n tranh xâm l??c
ch?i game chi?n tranh xâm l??c

Thể loại: Chiến lược, Game hay, Nổi bật, Phòng thủ pháo đài
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments