FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Jerry Và Snibbles

H??ng d?n ch?i Game Jerry và Snibbles

Phím arrow ?? ?i?u khi?n Nibbles. Phím A,W,S,D ?? ?i?u khi?n Jerry.

Gi?i thi?u v? Game Jerry và Snibbles

B? phim ho?t hình Tom và Jerry ?ình ?ám thu hút s? l??ng fan kh?ng l? trên toàn th? gi?i, không ch? các bé thi?u nhi yêu thích mà ?ôi khi c? ng??i l?n c?ng ph?i b?t c??i s?ng khoái tr??c nh?ng nhân v?t ng? ngh?nh ?áng yêu này. Trong trò ch?i này, các bé s? ?i?u khi?n Jerry và chu?t tí hon Nibbles di chuy?n th?t nhanh và khéo léo qua nh?ng con ???ng g? gh?, v??t ch??ng ng?i v?t và ?n th?t nhi?u h?t d? th?m ngon  . Jerry và Nibbles Vì Nibbles quá nh? bé, nên m?t mình c?u không th? t? nh?y qua ???c nh?ng b?c cao, nh?ng lúc nh? th? b?n ph?i ?i?u khi?n Jerry h? tr? Nibbles, b?ng cách ?? Nibbles lên. Bí quy?t ?? chi?n th?ng trò này là s? ph?i h?p nhu?n nhuy?n, ?oàn k?t gi?a hai chú chu?t, hãy th? hi?n kh? n?ng ?n bàn phím linh ho?t, uy?n chuy?n ?? cùng lúc ?i?u khi?n Jerry và Nibbles v??t qua m?i level nhé.game Jerry và Nibbles H? th?ng vòng ch?i khá phong phú v?i ?? khó t?ng d?n, càng v? sau càng nhi?u th? thách gian nan và m?o hi?m h?n ?òi h?i s? nhanh nh?n và thông minh trong chi?n thu?t. N?u b?n thích th? lo?i Game phiêu l?u, thì nh?ng game nh? 7  viên ng?c r?ng, Nh?ng cu?c phiêu l?u c?a SonicHi?p khách giang h?  ch?c ch?n s? làm b?n hài lòng.

Thể loại: Game hoạt hình, Phiêu lưu, Trẻ em
Từ khóa: , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments