FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kết nối tình yêu

H?n hò bu?i ??u tibao gi? cung e ng?i ,và có ph?n lúng túng ch?a bi?t ph?i th? hi?n n?i nh? c?a c? 2 bên nh? th? nào ? Trong game K?t n?i tình yêu b?n s? ???c hóa thân thành  th?n Cupid  k?t n?i h? v?i nhau b?ng phép màu c?a mình. Giúp h? có nh?ng n? hôn n?ng nàn nh?t nhé! K?t n?i tình yêu   Khác v?i cách ch?i c?a game Tình Công S?H?n hò ?ôi thì v?i game này b?n ph?i chu?t ?i?u khi?n bi?u t??ng ?ôi môi có cánh c?a chàng trai ho?c cô gái, tìm ???ng bay ??n môi ??i ph??ng. ???ng ?i ???c c? ??nh s?n, b?n ph?i bay theo qu? ??o, n?u l?ch s? ph?i quay l?i t? ??u.Góc trên cùng c?a màn hình có kí hi?u m?t chu?i các trái tim, bi?u th? th?i gian còn l?i c?a m?i vòng, b?n ph?i c? g?ng hoàn t?t ch?ng ???ng bay c?a môi m?t cách nhanh nh?n tr??c khi tim c?n ki?t. game k?t n?i tình yêu Ngoài ra, n?u b?n là ng??i ?am mê th? lo?i Game th?i trang , thì ch?c ch?n nh?ng game nh? C?p ?ôi th?i trangL? c??i c?a ElsaBikini Bãi Bi?nTh?i trang b?n gái s? khi?n b?n hài lòng ??y.

Thể loại: Bạn gái, Hẹn hò
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments