FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Khỉ con trộm chuối 2

Kh? con tr?m chu?i 2 là game vui nh?n ti?p theo phiên b?n game kh? con tr?m chu?i 1. B?n s? tr? l?i v?i không ch? v?i m?t chú kh? con ngh?ch ng?m n?a mà l?n này là 3 chú kh? con c?c k? hi?u ??ng!
Kh? con tr?m chu?i 2
Kh? con r?t thích ?n chu?i nh?ng kh? m? thì c? gi? không cho các chú kh? con ?n. V?y là các chú kh? con ?ã h?p l?c v?i nhau ?? ?ánh l?c h??ng kh? m? b?ng cách b?t m?t, kéo tay, mè nheo, ném ?á....
game kh? con tr?m chu?i
Nhanh tay cùng các chú kh? con t?n d?ng t?ng c? h?i ?? l?y th?t nhi?u chu?i và tránh ?? kh? m? phát hi?n nhé, không c? l? s? b? no ?òn.
V?i giao di?n ?? h?a d? th??ng và âm thanh vui nh?n, ch?c ch?n Kh? con tr?m chu?i 2 s? ?em l?i cho b?n nh?ng ti?ng c??i s?ng khoái.  

Thể loại: Game vui, Kỹ năng, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments