FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kho Báu Kim Cương

Là m?t game thu?c th? lo?i game trí tu?, Kho Báu Kim C??ng s? ??a b?n th? gi?i c?a mi?n Tây hoang dã v?i các kho báu kim c??ng ?ang ???c chôn gi?u. V?i n?n nh?c nh? nhàng, và ?? ho? b?t m?t, b?n s? ph?i v??t qua nh?ng màn ch?i b?ng cách b?m vào các viên kim c??ng cùng màu ?? ghi ?i?m cho ??n khi không còn viên kim c??ng nào n?a!
game kho báu kim c??ng
?? ?n các viên kim c??ng, b?n c?n ?? ít nh?t 3 viên cùng màu ? c?nh nhau, và ?? càng nhi?u viên cùng màu, b?n s? càng ghi ???c nhi?u ?i?m. N?u v?n còn các viên kim c??ng l? 2 hay 1, b?n s? không v??t qua ???c màn ch?i và game s? k?t thúc. Vì v?y b?n c?n tính toán k? l??ng ?? không ?? sót viên kim c??ng nào l?i nhé!
ch?i game kho báu kim c??ng    

Thể loại: Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments