FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Khu phố tội ác

Dùng chu?t ?? b?n t?i ph?m. Khu Ph? T?i Ác là th? lo?i Game b?n súng hi?n ??i v?i tính chân th?c cao c? ?? h?a và âm thanh. B?n hãy giúp anh c?nh sát tr? tài b?n súng thi?n x? tiêu di?t b?n t?i ph?m ?ang ?n náu trong màn ?êm ? khu ph? t?i ác này. Khu ph? t?i ác ?? chi?n th?ng trò này b?n c?n có k? n?ng nhanh tay, ph?n x? t?t và b?n súng ?iêu luy?n t? m?i c? ly g?n hay xa. V?i l?i ch?i và level ?a d?ng, game s? ??a ng??i ch?i tr?i nghi?m các th? thách t? d? ??n khó, ??n gi?n ??n m?o hi?m sau m?i màn ch?i. game khu ph? t?i ác Ngoài ra, các trò ch?i nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4  là nh?ng game cùng th? lo?i mà b?n không nên b? qua n?u ?am mê th? lo?i game B?n súng này ??y.

Thể loại: Bắn súng, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments