FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Khu Vườn Trên Mây

- S? d?ng chu?t ?? thao tác. Là th? lo?i game trí tu? c?c k? ??c s?c và h?p d?n, Khu V??n Trên Mây s? ??a b?n ??n v?i nh?ng th? thách ??y thú v? v?i nhi?m v? t??i n??c giúp cho các cây phát tri?n ??ng th?i tránh gây ng?p n??c cho cây khác. game khu v??n trên mây V?i hình ?nh ?? h?a ??p, cách ch?i ??n gi?n, Khu V??n Trên Mây s? ??a b?n ??n v?i r?t nhi?u màn ch?i khác nhau. Hãy khéo léo v?n d?ng các công c? nh? x?ng... ?? ?ào các kho?ng ??t tr??c khi t??i n??c nhé! ch?i game khu v??n trên mây Cùng th? lo?i v?i trò ch?i này còn có nh?ng game thú v? nh?  Pikachu nông tr?iNông tr?i vui v? 2Nông tr?i vui v? 3  

Thể loại: Trí tuệ
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments