FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kiếm Rồng 4 online

Ki?m r?ng 4 (Epic Battle Fantasy 4) s? ??a ??n b?n t?i m?t cu?c phiêu l?u vô cùng thú v?, cùng chi?n ??u v?i h?n 120 lo?i quái v?t, thu th?p h?n 140 trang b? và có th? s? d?ng t?i 130 k? n?ng và phép thu?t, m?t game ???c các game th? ?ón ch? sau lo?t game Ki?m R?ng Ki?m r?ng 1 và Ki?m r?ng 2Ki?m R?ng 3. Sau khi tiêu di?t nh?ng con quái v?t th?i x?a trong game Thánh chi?n huy?n ?o 3 (Ki?m R?ng 3), 3 v? anh hùng c?a chúng ta l?i b?t ??u m?t cu?c phiêu l?u m?i v?i nhi?m v? ?i tìm l?i viên ng?c thiêng c?a ngôi làng Greenword b? ?ánh c?p. B?n hãy cùng n? cung th? Anna xinh ??p cùng b? 3 ?? truy tìm báu v?t và ??a ngôi làng tr? l?i bình yên. Cách ch?i: Dùng phím m?i tên ho?c AWSD ?? di chuy?n, Space ?? t??ng tác và dùng chu?t ?? ch?i game. ?? b?t ??u ch?i, b?n ??i game load xong 100%, b?m Play, và ch?n  New game ?? ch?i. Có các m?c ?? Easy (D? - làm quen v?i game này), Normal (V?a - nên ch?n m?c này) và Hard (Khó). Trong Ki?m R?ng 4 có nhi?u t? b?ng ti?ng Anh, vì v?y n?u b?n ch?a quen, hãy ch?i các phiên b?n tr??c ?ó ?? làm quen nhé, b?n có th? ch?i phiên b?n Ki?m R?ng 1 và Ki?m r?ng 2 ?? làm quen v?i l?i ch?i c?a game phiêu l?u ??nh cao này. B?n c?ng có th? ch?i Ki?m R?ng 3 (Thánh Chi?n Huy?n ?o 3) ?? hi?u thêm v? n?i dung ph?n tr??c. Game Ki?m R?ng 4 (hay còn g?i là Thánh chi?n huy?n ?o 4) có ?? ho? d? th??ng và âm thanh c?c s?ng ??ng và du d??ng, hãy cùng các chàng hi?p s? c?a chúng ta cùng ti?p b??c các cu?c phiêu l?u k? thú c?a Thánh chi?n huy?n ?o 4.   V?i th? lo?i  Game phiêu l?u, b?n c?ng có th? th? s?c v?i Pikachu?ào vàngB?n Tr?ng Kh?ng LongCut the ropeCandy Crush Saga–c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng hay mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game trên Luy?n game nhé.

Thể loại: Hành động, Nhập vai, Phiêu lưu
Từ khóa: , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments