FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kiếm sỹ Occident

Nh?ng ngày thanh bình t?i Foriencia ?ã ch?m d?t k? t? khi binh ?oàn xâm l?ng Ash xu?t hi?n, reo r?c kinh hoàng lên kh?p v??ng qu?c. B?n s? ?óng vai ki?m s? Occident - ni?m hy v?ng cu?i cùng - chi?n ??u v??t qua m?i khó kh?n, tiêu di?t tên ác qu? Lord, xóa tan bóng ?êm ?ang bao trùm Foriencia. ?i?u khi?n Dùng  di chuy?n,  nh?y,  t?n công và nh?t ??

Thể loại: Nổi bật, Phiêu lưu
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments