FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kim cương cổ đại

Kim C??ng c? ??i là 1 game x?p kim c??ng v?i nhi?u màn ch?i h?p d?n, ?? h?a tuy?t ??p và nh?ng giai ?i?u lôi cu?n. X?p ba viên kim c??ng cùng màu ?? ghi ?i?m. B?n có th? ??c thêm ph?n h??ng d?n chi ti?t trong game nhé! kimcuongcoda D?a trên l?i ch?i game Kim c??ng kinh ?i?n c?a Popcap, phiên b?n Kim C??ng c? ??i s? ??a b?n t?i th? gi?i c? ??i v?i nh?ng viên ?á quý ?? s?c màu, l?i ch?i v?n luôn thú v? v?i nhi?u màn ch?i h?p d?n và ??y th? thách Cách ch?i: S? d?ng chu?t  ch?n và di chuy?n nh?ng viên kim c??ng cùng màu ?? ghi ?i?m.
T?i trang Kim C??ng v? ?i?n tho?i

 T?i Kim C??ng cho ?i?n tho?i

 Phiên b?n game Kim c??ng HD hot nh?t trên ?i?n tho?i di ??ng hi?n nay
 ( l??t t?i: 274805 ) | T?i game Kim c??ng v?


Thể loại: Game kim cương, Kinh điển, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments