FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kim cương Thành Rome

Kim c??ng Thành Rome S? d?ng chu?t ?? hoán ??i v? trí hình và mua ngôi nhà. ?? xây d?ng thành Rome, nhà vua c?n r?t nhi?u ti?n vàng ?? mua nhà và l??ng th?c ?? sinh s?ng, c?i ?? ??t l?a s??i ?m, n?u ?n.... Gi?ng nh? game Kim c??ng kinh ?i?n, b?n c?n hoán ??i v? trí sao cho có t?i thi?u ba hình gi?ng nhau th?ng hàng nh? vàng, th?c ?n, bó c?i, ?m n??c…?? có th? thu nh?n nhi?u ??ng ti?n vàng Thành Rome Sau m?i màn ch?i b?n s? có m?t s? ti?n t??ng ?ng, dùng ti?n ?? mua nh?ng ngôi nhà phù h?p. Nhà càng ??p thì giá càng cao, do ?ó b?n hãy c? g?ng thu th?p ???c nhi?u ??ng xu vàng h?n nhé. . Game thành Rome   Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Kim c??ng BejeweldMario ?n n?m kinh ?i?n c?ng là nh?ng trò ch?i c?c hay cùng th? lo?i game Kinh ?i?n mà b?n ??ng nên b? l?!

Thể loại: Game kim cương, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments