FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kim cương tốc độ

V?i nh?ng ng??i ch?i yêu thích th? lo?i game v?n phòng thì game Bejeweled, hay còn g?i là game Kim c??ng ?ã tr? nên quá quen thu?c.
Game kim c??ng t?c ?? Bejeweled là phiên b?n hoàn toàn m?i c?a game Kim c??ng. B?n s? ph?i ch?y ?ua v?i th?i gian ?? có th? v??t qua các màn ch?i: m?i màn ch?i s? ch? có m?t phút ?? b?n ghi ?i?m
game kim c??ng t?c ?? bejeweled
C?ng gi?ng nh? nh?ng game x?p kim c??ng khác, nhi?m v? c?a b?n là x?p 03 viên kim c??ng cùng lo?i, cùng màu tr? lên thành m?t hàng ngang ho?c hàng d?c ?? tri?t tiêu nhau và ghi ?i?m. Tuy nhiên, vì game ch? cho b?n th?i gian 01 phút ??i v?i m?i màn ch?i, b?n c?n ph?i th?t tinh m?t và nhanh tay ??ng th?i v?n ??m b?o s? chính xác ?? ghi nhi?u ?i?m nh?t có th?
ch?i game kim c??ng t?c ?? bejeweled  

Thể loại: Game kim cương, Kinh điển, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments