FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kim cương cổ điển – Kim cương 1

Game Kim c??ng là m?t trong nh?ng t?a game ???c yêu thích nh?t v?i hàng tri?u ng??i ch?i trên th? gi?i. ?ây c?ng là m?t game kinh ?i?n c?a Popcap v?i ?? h?a s?c nét, âm thanh ??nh cao và nh?ng màn ch?i ??y lôi cu?n và k?ch tính kimcuong Cùng th? giãn v?i game Kim c??ng, v?i nh?ng viên ?á quý ??y màu s?c nhé Nhi?m v?: t?o ra 3 ho?c nhi?u h?n các viên kim c??ng cùng màu ?? ghi ?i?m N?u b?n yêu thích game này, ??ng b? l? nh?ng game cùng th? lo?i Game v?n phòng thú v? nh? Kim c??ngX?p hình TetrisKim c??ng Bejeweld hình ?nh game x?p kim c??ng c? ?i?n
T?i trang Kim C??ng v? ?i?n tho?i

 T?i Kim C??ng cho ?i?n tho?i

 Phiên b?n game Kim c??ng HD hot nh?t trên ?i?n tho?i di ??ng hi?n nay
 ( l??t t?i: 274805 ) T?i game Kim c??ng v? (?i?n tho?i Android) T?i game Kim c??ng v? (?i?n tho?i th??ng)


Thể loại: Game kim cương, Kinh điển, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments