FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kim cương 3

Trao ??i ?á quý t??ng t? ?? làm cho b? 3 ?ây là phiên b?n khác c?a Game Kim c??ng kinh ?i?n, trò ch?i ?ã làm m?a làm gió v?i gi?i v?n phòng c?ng nh? v?i b?t k? ai yêu thích th? lo?i game trí tu?. D?a trên l?i ch?i game Kim c??ng kinh ?i?n c?a Popcap, phiên b?n này s? ??a b?n t?i m? qu?ng kim c??ng v?i ?? h?a ??n gi?n h?n, nh?ng l?i ch?i v?n luôn thú v? và ??y k?ch tính nh? phiên b?n g?c. V?i b?t k? ai yêu thích game kim c??ng, thì phiên b?n này các b?n c?ng không th? b? qua nhé!    
T?i trang Kim C??ng v? ?i?n tho?i

 T?i Kim C??ng cho ?i?n tho?i

 Phiên b?n game Kim c??ng HD hot nh?t trên ?i?n tho?i di ??ng hi?n nay
 ( l??t t?i: 274805 ) T?i game Kim c??ng v? (?i?n tho?i Android) T?i game Kim c??ng v? (?i?n tho?i th??ng)


Thể loại: Game kim cương, Kinh điển, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments