FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kingdom Rush – Vương quốc lâm nguy

Game Kingdom Rush (V??ng qu?c lâm nguy) là game phòng th? pháo ?ài s? 1 trên th? gi?i v?i hàng tri?u ng??i yêu thích. K?t h?p gi?a l?i ch?i c?c k? h?p d?n và ?? h?a, âm thanh ??nh cao, Kingdom Rush ?ã chinh ph?c h?u h?t game th? khó tính. Trong game này, b?n s? qu?n lý 4 binh ?oàn B?n cung, Pháo Binh, B? Binh và pháp s?. Nhi?m v? c?a b?n là xây d?ng các tháp canh ?? b?o v? v??ng qu?c kh?i s? xâm l??c. Game có r?t nhi?u màn ch?i và v?i m?i màn b?n s? ???c khám phá nh?ng tháp canh m?i, v?i s?c m?nh và tính n?ng m?i. Hãy dùng tài thao l??c c?a mình ?? v??t qua các màn ch?i c?a game phòng th? pháo ?ài ??nh cao này v??ng qu?c lâm nguy ch?i game v??ng qu?c lâm nguy B?n có th? ch?i thêm th? lo?i game Phòng th? pháo ?ài cùng th? lo?i nh? Phòng th? pháo ?ài Flash craftDesktop TDFlash TD – Phòng th? pháo ?ài?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích.

Thể loại: Chiến lược, Game hay, Game điện thoại, Nổi bật, Phòng thủ pháo đài
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments