FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


King of Fighters

Các b?n ?ã tr?i qua nh?ng cu?c ?? s?c gay c?n và kh?c li?t t?i the King of Fighters 1,  tuy nhiên võ ?ài sinh t? ch?a d?ng ? ?ó, hãy ti?p t?c tham gia võ ?ài r?c l?a và b?c cháy v?i King of Fighters 1.3. Nhi?u võ s? ?áng g?m h?n ?ang ch? ?ón b?n, hãy ti?p t?c chinh ph?c ng?i v? quán quân t?i King of Fighters 1.3 ?i?u khi?n: P 1: Ch?n nhân v?t , ch?p nh?n  Dùng  ?? di chuy?n. T?n công: ??m:  . ?á:  . ??c bi?t:  P 2: Ch?n nhân v?t  , ch?p nh?n  Dùng  ?? di chuy?n. T?n công: ??m:  . ?á:  . ??c bi?t:   
T?i trang R?ng ?en v? ?i?n tho?i

R?ng ?en

??n v?i game di ??ng ??nh cao này, b?n s? ???c th??ng th?c nh?ng màn ?ánh ??m c?c ?ã v?i nhi?u nhân v?t...
( l??t t?i: 48545 ) | T?i game v?
 

Thể loại: Hành động, Nổi bật, Đối kháng
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments