FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


King of Fighters 1

M?t tr?n tranh hùng tranh bá ?ã di?n ra và thu hút các v? anh tài võ thu?t t? h?p v? cùng nhau so tài cao th?p ?? ??ng lên ngôi v? quán quan võ thu?t. M?t võ ?ài r?c l?a th? hi?n b?n l?nh, tài n?ng c?ng nh? s?n sàng c??p ?i m?ng s?ng c?a b?t c? k? thua cu?c nào ?ang ch? ?ón các võ s?. ?i?u khi?n: Ng??i ch?i 1: Ch?n nhân v?t , ch?p nh?n  Dùng  ?? di chuy?n. T?n công: ??m:  . ?á:  . ??c bi?t:  Ng??i ch?i 2: Ch?n nhân v?t  , ch?p nh?n  Dùng  ?? di chuy?n. T?n công: ??m:  . ?á:  . ??c bi?t:   
T?i trang R?ng ?en v? ?i?n tho?i

R?ng ?en

??n v?i game di ??ng ??nh cao này, b?n s? ???c th??ng th?c nh?ng màn ?ánh ??m c?c ?ã v?i nhi?u nhân v?t...
( l??t t?i: 48545 ) | T?i game v?
 

Thể loại: Hành động, Nổi bật, Đối kháng
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments