FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kiss trong bệnh viện

Kiss trong b?nh viên  là th? lo?i game vui v?n phòng s? mang l?i cho b?n nh?ng phút giây c??i tho?i mái sau nh?ng gi? làm vi?c c?ng th?ng. Trong game Kiss trong b?nh viên k?  anh chàng  bác s? và m?t n? ý tá h? là m?t c?p uyên ??ng ?ang h?n hò . Trong b?nh vi?n công vi?c luôn b?n r?n và h? ph?i khó kh?n l?m m?i có d?p g?p g? nhau trong phòng b?nh nhân. Kiss trong b?nh vi?n V?i ???ng cong và ?ôi môi ng?t ngào thì anh chàng bác s? ko th? nào nén ???c khi anh g?p cô.Vì th? trong game Kiss trong b?nh viên Nhi?m v? c?a b?n là giúp anh chàng có nh?ng n? hôn ng?t ngào vói cô ý tá mà không ?? b?nh nhân phát hi?n ra. Nh?ng lever sau c?ng s? làm khó cho anh chàng h?n vì b?nh nhân ngày càng ?ông b?nh nhân. Game kiss trong b?nh vi?n B?n có th? b? b?nh nhân phát hi?n b?t c? lúc nào .Nên hãy th?t nhanh tay nhanh m?t b?n nhé!

Thể loại: Bạn gái, Game vui, Hẹn hò
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments