FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kungfu bóng rổ

B?n ?ã ch?ng ki?n s? k?t h?p thú v? gi?a kungfu và bóng ?á. V?y còn kungfu và bóng r? thì sao? kungfu bóng r? B?n s? g?p l?i trong game Kungfu bóng r? c?u g?u trúc m?p Po v?ng v? và tham ?n trong b? phim ho?t hình n?i ti?ng Kungfu Panda. Sau khi tiêu di?t ???c tên h?c ??o báo tuy?t Thái Long, Po ???c m?i ng??i tung hô nh? m?t v? anh hùng và ???c ?n nh?ng món mà c?u yêu thích nh?t. C?u chàng quy?t ??nh gi?m cân b?ng cách t?p luy?n bóng r? và thi ??u v?i b?t k? ??i th? nào dám thách th?c. Và l?n này chính là b?n, b?n s? có c? h?i ??ng viên Po và cho Po th?y ai m?i là dân chuyên nghi?p. B?n hãy ?i?u khi?n chu?t và tính toán ???ng ?i c?a bóng ?? ??a bóng vào r? ? các v? trí khác nhau. M?i bên có 4 l??t giao bóng, n?u b?n ??a h?t c? 4 bóng vào r? ??u tiên thì b?n ?ã th?ng ???c g?u Po. Hãy c? g?ng chi?n th?ng ?? giúp Po luy?n t?p nhé. game kungfu bóng r? B?n có th? ch?i thêm game Hành ??ng cùng th? lo?i nh? B?n máy bayRambo Lùn 3Dragon Ball Z Quy?t ??u ?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích.

Thể loại: Bóng rổ, Game online, Hành động, Thể thao, Trẻ em
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments