FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Lá bài chiến tranh

Game lá bài chi?n tranh là game ?ánh bài k?t h?p v?i game dàn tr?n chi?n thu?t.
M?i bên s? có 6 quân bài v?i m?i quân bài mang m?t s?c m?nh khác nhau. Nhi?m v? c?a b?n là xu?t quân bài phù h?p v?i ngu?n l?c có s?n c?a mình ( Vàng, G?, Th?t, ?á, Magic )
H? th?ng quân bài c?c k? phong phú v?i nh?ng tính n?ng khác nhau: T?n công, T?ng ngu?n l?c (có th? là Vàng, G?...), S?a l?i lâu ?ài, t?n công phép thu?t, t?ng phòng th?... K?t h?p khéo léo các quân bài cùng chi?n l??c h?p lý s? giúp b?n chi?n th?ng trong game ?ánh bài chi?n l??c ??nh cao này!
lá bài chi?n tranh
M?i bên s? l?n l?n l??t ?ánh bài cho ??n khi c?t máu ? bên nào h?t tr??c thì ??i còn l?i s? giành chi?n th?ng. Sau khi chi?n th?ng, b?n có th? nâng c?p ??i quân bài hùng m?nh c?a mình v?i ch?c n?ng Upgrade ?? chu?n b? cho nh?ng cu?c chi?n phía sau nhé.
game lá bài chi?n tranh

Thể loại: Chiến lược, Game hay, Game đánh bài, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments