FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Làm bánh bông lan

??n v?i trò ch?i làm bánh bông lan b?n s? ???c th? s?c mình làm nh?ng chi?c bánh béo ng?y c?c ngon và m?n ,th?m. R?t d? làm thôi! làm t?i ?i nhé!
Game Làm bánh bông lan
Game Làm bánh bông lan . ???c thi?t k? dành cho các b?n n? yêu thích làm bánh. V?i nh?ng h??ng d?n c? th? t?ng chi ti?t s? giúp ch? em có th? hoàn toàn làm t?t khi tr? tài làm bánh. Ch?i Game Làm bánh bông lanH??ng d?n ch?i Game Làm bánh bông lan: Trò ch?i này có r?t nhi?u công ?o?n, m?i công ?o?n s? có nh?ng th? riêng mà b?n c?n ph?i hoàn thành, tuy nhiên, cách ch?i m?i công ?o?n thì hoàn toàn gi?ng nhau. ?ó chính là vi?c s? d?ng chu?t và nh?p vào m?i tên trên màn hình. Nó s? th?c hi?n m?t thao tác nào ?ó,ví d? nh? ??p tr?ng ra, ?? b?t vào tô, l?y ??a khu?y ??u, dùng máy ?ánh tr?ng ?? làm tan toàn b?. T?t c? m?i th? ??u ???c hoàn thành m?t cách t? ??ng và chính xác.Làm bánh bông lanBên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Cô h?c trò xinh ??pAnna làm ??pSiêu sao Hollywood c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng hay mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game trên Luy?n game nhé.

Thể loại: Bạn gái, Nấu ăn
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments