FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Lặn biển gom vỏ sò

- S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n. L?n bi?n gom v? sò s? ??a b?n ??n nh?ng vùng bi?n xanh v?i làn n??c trong mát và ??y nh?ng sinh v?t bi?n ?áng yêu. Trong vai cô bé yêu thích môn l?n bi?n, b?n s? giúp bé Anna thu gom nh?ng v? s? cho b? s?u t?p c?a mình c?ng nh? rác th?i mà ng??i ta vô tình v?t xu?ng bi?n
l?n bi?n gom v? sò
Bi?n c? tuy ??p nh?ng v?n ??y r?y nh?ng nguy hi?m, ?? an toàn, hãy ?i?u khi?n Anna tránh xa nh?ng con s?a ?ang b?i l??n c?ng nh? cá m?p và cá chình ?i?n n?a. B?n c?ng chú ý ??a Anna lên m?t bi?n khi bình khí oxy c?n gi?n nhé!
game l?n bi?n gom v? sò
L?n bi?n gom v? sò v?i giao di?n d? th??ng nh? nhàng s? làm b?n c?m th?y th?t s? th? giãn và d? ch?u.

Thể loại: 2 người chơi, Kỹ năng, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments