Thích game này? Nhấn
Bình luận


Lãnh chúa và chim ưng

Trong chuy?n ?i s?n trong r?ng nhà vua ?ã ?ánh r?i m?t món ?? r?t quan tr?ng. Nhà vua ?ã treo th??ng r?t cao cho ai tìm th?y món ?? cho nhà vua. M?i cu?c tìm ki?m ?ã di?n ra nh?ng  ??u th?t b?i, trong r?ng luôn ?n ch?a nh?ng m?i ?e d?a nguy hi?m. B?n có ph?i là ng??i thông minh, tài gi?i và là ng??i giúp nhà vua tìm l?i ???c món ?? ?ã ?ánh r?i không.

Lãnh chúa và chim ?nggame html5 thu?c th? d?ng trí tu?, có l?i ch?i gi?ng nh? game Kim c??ng, b?n hãy x?p nh?ng bi?u t??ng sao cho t?t c? nh?ng chìa khóa vàng ??u r?i ???c xu?ng d??i cùng ?? m? ra kho báu nhé!

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

lanhchua

Lãnh chúa và chim ?ngLãnh chúa và chim ?ngLãnh chúa và chim ?ng
Thể loại: Chơi game online, Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này