FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Lính Cứu Hỏa Minion

Lính C?u H?a Minion: Hãy th? c?m giác m?t ngày làm lính c?u h?a v?i nhân v?t ho?t hình Minion vui nh?n và ?áng yêu! C?u ta ?ang tr?i qua m?t khóa hu?n luy?n gian kh? ?? có th? chính th?c gia nh?p vào l?c l??ng lính c?u h?a. Nhi?m v? c?a ng??i ch?i khi ch?i game lính c?u h?a Minion là hãy s? d?ng vòi n??c ?? d?p t?t nh?ng ?ám cháy nh?. Tuy nhiên, th??ng tr??c nh?ng ?ám cháy ?ó có nh?ng ch??ng ng?i v?t, th? nên b?n ph?i tính toán ?? ???ng ?i c?a tia n??c có th? ??n ?úng ?ám cháy mà không b? nh?ng v?t khác c?n tr? nhé. S? l??ng n??c là có h?n, th? nên hãy s? d?ng th?t h?p lý và chính xác b?n nhé. game lính c?u h?a minion   ch?i game lính c?u h?a minion  

Thể loại: Game vui, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments