FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Lọ Lem giặt đồ

L? lem b? m?ng là không gi?t ?? c?a hai cô em gái l??i nhác và b?a b?n. Hai cô ta ?ã mang ?i gi?u qu?n áo kh?p n?i ?? l? lem b? ph?t. Các b?n có mu?n giúp ?? L? lem ?? cô ?y không b? m?ng n?a không? L? Lem gi?t ?? Cách ch?i game L? Lem gi?t ?? này c?ng r?t ??n gi?n, b?n ch? c?n tìm ki?m ?? nh?ng b? ?? d? b? hai cô con gái và bà dì gh? ?? lung tung trong các phòng, sau ?ó cho vào hai ch?u riêng bi?t và mang ?i gi?t. game L? Lem gi?t ?? Ti?p theo b?n s? b? l?n l??t vào máy gi?t, cho xà bông ?úng lo?i ?? và ch? máy gi?t s?ch, ph?i khô và ?i th?ng. S? có các chú chim s? giúp L? Lem x?p ??m g?n gàng vào t? là hoàn t?t công vi?c ???c giao. ch?i game L? Lem gi?t ?? Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Công chúa tóc mâyTrang ?i?m Võ T?c ThiênL? Lem làm ??p c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i game b?n gái h?a h?n s? mang ??n cho ng??i ch?i nhi?u c?m giác thú v? và khó quên ??y.

Thể loại: Bạn gái, Dọn dẹp
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments