Thích game này? Nhấn
Bình luận


Mahjong Quest

B?n ?ã s?n sàng v?i cu?c phiêu l?u ??y trí tu? c?a game Mahjong n?i ti?ng này ch?a?

Mahjong Quest là m?t chu?i hành trình v? các th?ng c?nh tuy?t ??p v?i nh?ng màn ch?i Mahjong v?i ?? h?a c?c k? m??t mà.

Mahjong có l?i ch?i khá gi?ng v?i game Pikachu online, nhi?m v? c?a b?n là ?n các c?p quân gi?ng nhau ?? qua t?ng màn ch?i.

Game c?ng có th? ch?i ???c trên ?i?n tho?i và Ipad n?a ??y b?n nhé!

Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Boom online – BombermanX?p hình Tetris c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng h?p d?n mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game nhé!

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

mahjong3 mahjong1

 

Dùng ch??ng trình ??c mã QR trên ?i?n tho?i c?a b?n quét mã d??i ?ây ?? ch?i game Mahjong Quest trên ?i?n tho?i!

mahjongqr
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này