FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Mảnh Ghép Quá Khứ

H??ng d?n ch?i Game M?nh Ghép Quá Kh?
S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n.

Gi?i thi?u v? Game M?nh Ghép Quá Kh?

Nhi?m v? c?a b?n trong game m?nh ghép quá kh? là giúp cô bé Silvia tìm ???ng t?i ch? ng??i cha ?ã m?t c?a mình ?? tìm l?i nh?ng k? ni?m ?m áp c?a hai cha con. ?ây là m?t game c?c k? ý ngh?a nh?ng c?ng r?t trí tu? v?i nh?ng không gian k? ?o nh? trong m?t gi?c m?.
Nh?ng màn ch?i s? ???c t?ng ?? khó lên, vì th? hãy quan sát th?t k? tr??c khi giúp Silvia di chuy?n qua nh?ng m?nh ghép nhé.
game m?nh ghép quá kh?
ch?i game m?nh ghép quá kh?

Thể loại: Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments