FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Mario 2 người chơi

Game Mario 2 ng??i ch?i


Mario và Luigi ?ã tr? l?i trong m?t cu?c phiêu l?u m?i sau hành trình gi?i c?u công chúa Peach ??y v?t v? và gian truân. Hãy giúp h? g?t hái ???c th?t nhi?u qu? và ??ng ti?n vàng nh?t có th? ?? qua bàn.
?ây là game 2 ng??i ch?i c?c hay, m?i ng??i ?i?u khi?n m?t nhân v?t và cùng h? tr? nhau ?? ?i ??n ?ích.
?i?u khi?n:
Ng??i ch?i 1: Dùng phím M?i tên ?? ?i?u khi?n Mario
Ng??i ch?i 2: phím AWD ?? di chuy?n Luigi
mario-2-nguoi-choi
Game Mario gi?i c?u công chúa kinh ?i?n nh? Mario ?n n?mMario ?n n?m kinh ?i?n và game Kinh ?i?n Mario c?ng là nh?ng game Mario c?c k? hay b?n không th? b? qua, ??c bi?t là game Mario 3D tuy?t ??p v?i ?? h?a tuy?t ??p.

Thể loại: 2 người chơi, Game hoạt hình, Game Mario, Kinh điển, Nổi bật
Từ khóa: , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments