FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Mario Đặt Bom

- S? d?ng phím arrow ?? di chuy?n. - Nh?n phím space ?? ??t bom. Mario sau khi c?u công chúa ?ã mang m?t nhi?m v? hoàn toàn m?i. ?ó là ??t bom và tiêu di?t nh?ng k? thù truy?n th?ng c?a mình game mario ??t bom Nhi?m v? c?a b?n trong game là c?c k? ??n gi?n, ??t bom ?? ?n nh?ng v? khí m?i, ?? có th? ?i nhanh h?n, bom dài h?n và d? dàng tiêu di?t ???c ??i ph??ng. ch?i game mario ??t bom B?n c?ng có th? ch?i game Bom IT 7, game th? lo?i ??t bom v?i ?? h?a c?c ??p ho?c ch?i các game Mario kinh ?i?n t?i ?ây Ch?i t?t c? các game ??t bom t?i ?ây
T?i trang ??t Bom Bomberman v? ?i?n tho?i

??t Bom Bomberman

Th??ng th?c t?a game ??t bom ??y h?p d?n Bomberman ngay trên chính chi?c ?i?n tho?i Android c?a b?n. T?i ngay v?...
( l??t t?i: 87509 ) | T?i game v?
 

Thể loại: Game Mario, Game vui, Hành động, Trẻ em
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments